ข่าว

March 11, 2019

คลังสินค้าใหม่ถูกนำไปดำเนินการ,

หลังจากการก่อสร้างมากกว่าหนึ่งปี, คลังสินค้าใหม่ของเราเสร็จสิ้นแล้ว มันจะนำไปใช้งานตั้งแต่วันนี้

คลังสินค้าใหม่ครอบคลุมประมาณ 8000 ตารางเมตร ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับหุ้นและกระบวนการ แผ่นเหล็กสแตนเลส 400 ซีรีส์และ 300 ซีรีส์และคอยส์สแตนเลสจะเก็บไว้ที่นี่และวัสดุอื่น ๆ จะเก็บไว้ในคลังสินค้าเก่าของเรา หลังจากนี้คลังสินค้าทั้งหมดของเราจะครอบคลุม 12,000 ตารางเมตรและปริมาณสต็อกของเราจะมากกว่า 2,000 ตัน มันช่วยให้เราเป็น บริษัท แข่งขันมากที่สุดในตลาด

รายละเอียดการติดต่อ